Astugårds_logga_vit

Vår integritetspolicy & GDPR

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Med den nya förordningen får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. 

Astugårds Integritetspolicy
Publiceringsdatum: 2018-05-24 
Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. När du genomför ett köp av oss godkänner du också vår integritetspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Astugårds AB (org.nr. 556825-0822), nedan kallad Astugårds, ansvarar för de personuppgifter som registreras på Astugårds

Astugårds AB
Väskinde Salthamn 659, 62275 VISBY

Tel: 070-7275146 E-post: info@astugards.se
Organisationsnummer: 556825-0822

Ändamål:
Ge dig service genom personlig support på de produkter du handlat av oss samt kunna ge dig erbjudanden som vi tror kan passa dig.

Vilka uppgifter spar vi?
I samband med att du gör ett köp på vår nätbutik så lagrar vi de uppgifter du anger om dig själv samt vilken eller vilka artiklar du köpt. Uppgifterna omfattar namn och folkbokföringsadress, mobilnummer, e-postadress samt i vissa fall även personnummer.

Astugårds kommer att använda dina personuppgifter för att:
Skapa ett kundnummer hos oss för att kunna hantera och bearbeta dina beställningar och returer samt ge dig support på de varor du köpt. Därtill behöver vi även kunna skicka dig sms-aviseringar eller mail om leveransstatus och kunna kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.
Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden via nyhetsmail. Dessa kan du alltid välja att avbryta och vi kommer att respektera ditt val.

Vilka är dina rättigheter?
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Astugårds kommer på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
.
Var lagras dina personuppgifter?
Vi säkerställer att inga personuppgifter lagras utanför EU/EES

Hur samlas personuppgifterna in? 
Astugårds registrerar dina personuppgifter i samband med:
Att du genomför ett köp via vår nätbutik.
Du anmäler dig för prenumeration av nyhetsbrev.
Du på annat sätt genomför ett köp av oss, där vi med stöd för bokföring behöver dina uppgifter. I och med ditt genomförande av köp godkänner du även att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa föreskrifter.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifterna du lämnar till oss hanteras endast av oss internt och säljs inte vidare till annan part, med undantag för hantering av fakturor, där tredje part behöver uppgifterna för att kunna sända korrekt faktura- eller betalningsinformation. Utöver detta kan Astugårds även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock hög säkerhet och sekretess.

Skulle du av någon anledning ändå känna dig otrygg är du hjärtligt välkommen att höra av dig på det sätt som passar dig bäst. Du hittar våra uppgifter längre upp på denna sida.